Recuperare a prescripției tratamentului comun

recuperare a prescripției tratamentului comun

NEWSLETTER

Jurisprudenţă inedită CITR 3. Putem invoca împlinirea termenului de prescripţie extinctivă pentru creanţele curente în procedura insolvenţei? Rezumat După 20 de ani de practică în insolvenţă, a devenit un automatism închiderea în nas a uşii şi blocarea acesteia pentru toate acţiunile spre realizarea creanţelor care ar voi să treacă pragul: totul se suspendă, nimeni nu mai are voie să mişte nimic în afara procedurii colective de recuperare a creanţelor!

Regula suspendării de drept a acţiunilor este de esenţa insolvenţei, în lipsa ei, patrimoniul debitoarei riscând să fie diminuat, toată construcţia legislativă de protejare a averii devenind zadarnică. Aşadar, dacă creditorii îşi pot recupera creanţele doar în cadrul procedurii, dacă aceasta întârzie în finalizare din motive neimputabile acestora, ar fi firesc ca debitoarea să le opună împlinirea prescripţiei extinctive?

recuperare a prescripției tratamentului comun

Răspunsul este negativ şi din această pricină există un text expres care spune că deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripţie. Totuşi, acest text este aplicabil şi creanţelor născute după data deschiderii procedurii? Celor catalogate ca fiind curente? Ar fi firesc ca debitoarea să fie lipsită de acest mijloc de apărare contra creditorului nediligent?

Dr. Armand Frăsineanu: Accidentul vascular cerebral în România - Prevenție, tratament și recuperare

Sau ar fi firesc ca creditorul să poată ceară oricând plata acestei creanţe, întrucât regula suspendării termenelor de prescripţie se aplică doar creanţelor născute anterior procedurii? La aceste chestiuni a răspuns Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, soluţie care, totuşi, nu este lipsită de critici.

Cazurile generale de suspendare a prescriptiei cu dureri articulare ceea ce contează sângele

Starea de fapt Faţă de X s-a deschis procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. Un creditor cu o creanţă născută după data deschiderii procedurii a învestit judecătorul sindic cu o acţiune în pretenţii prin care a solicitat obligarea debitoarei la plata sumei datorate. Judecătorul sindic şi-a declinat competenţa, apreciind că litigiul se află în căderea instanţei de drept comun.

recuperare a prescripției tratamentului comun

Aceasta i-a respins acţiunea arătând că dreptul la acţiune s-a prescris; soluţia a recuperare a prescripției tratamentului comun menţinută atât de Curtea de Apel, cât şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În drept, chestiunea pe marginea căreia s-a discutat a fost dacă art. Decizia poate fi lecturată integral pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

recuperare a prescripției tratamentului comun

Argumente potrivit cărora termenul de prescripţie curge pentru creanţele curente: a dispozițiile art. Argumente potrivit cărora termenul de prescripţie este suspendat şi pentru creanţele curente: a premisa corectă de la care a pornit instanța constă în aceea că dispozițiile art. Așadar, un termen de prescripție suspendat legal pentru toate acțiunile judiciare împotriva debitorului nu curge, așa încât el nu se poate împlini în acel timp; c atunci când cauza de suspendare există în chiar momentul în recuperare a prescripției tratamentului comun ar trebui să înceapă cursul prescripției extinctive, titularul dreptului la acțiune are la dispoziție, prin ipoteză, întregul termen de prescripție, care începe să curgă abia la încetarea cauzei de suspendare; d de principiu nu se pot introduce acțiuni judiciare posterior deschiderii insolvenței pentru creanțe anterioare, deoarece aceste creanțe trebuie declarate la masa credală, ceea ce înseamnă că acțiunile posterioare deschiderii procedurii se pot introduce numai pentru creanțe posterioare deschiderii procedurii; e în condițiile în care instanța de apel a acceptat că art.

recuperare a prescripției tratamentului comun

Opinăm că da. În caz contrar, care ar fi raţiunea textului de la art. Scopul legii, respectiv conservarea patrimoniului nu ar mai fi atins, fiindcă creditorii curenţi ar putea diminua succesiv averea debitoarei, până la extincţie.

Tratamentul poate fi administrat pe cale sistemică generală: orală, rectală, parenterală sau în anumite circumstanţe poate fi indicată administrarea locală prin infiltraţie directa în articulaţia interesată sau aplicaţii locale cutanate unguente, creme, geluri. Terapia sistemică a. Terapia sistemică Substanţe cu acţiune protectivă sau trofică asupra cartilajului articular.

De altfel, legiuitorul nu a făcut o astfel de distincţie, astfel că nu suntem îndreptăţiţi să adăugăm legii excepţii. Prin urmare, dacă art. Mai apoi, se pune întrebarea, dacă acţiunea creditorului curent este suspendată de drept, ce mijloc procesual are la îndemână pentru realizarea creanţei? Opinăm că acesta nu are la dispoziţie o acţiune în realizarea creanţei, întrucât chiar dacă se plânge judecătorului sindic de nerespectarea art. Nu există o ordine de prioritate legală pentru plata creanţelor curente.

LINKURI UTILE

Mai mult, dacă acesta nu va respecta hotărârea sindicului, creditorul nu o va putea pune în executare şi administratorul judiciar nu va putea face plata în locul debitoarei. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art.

recuperare a prescripției tratamentului comun

În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate.

Utilpublicații