Tratamentul comun al caselor de odihnă

De asemenea, este în vigoare Ordinul MS nr.

tratamentul comun al caselor de odihnă

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantina instituţionalizată, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, care se poate transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Persoanele izolate la domiciliu care au nevoie de concediu medical vor completa o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat în Ordinul MS nr.

Aceste documente necesare pentru obținerea concediului medical pot fi transmise în format electronic către medicul de familie.

tratamentul comun al caselor de odihnă

Atenționăm populația că nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum şi furnizarea de informaţii false autorităţilor se sancţionează conform legilor în vigoare. De asemenea, adeverinţa privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii poate fi eliberată de către angajatori şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se plătesc fără avizul medicului de medicina muncii.

tratamentul comun al caselor de odihnă

Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă de către alți medici decât cei de familie se depun direct la plătitorii de indemnizaţii de asigurări, fără viza medicului de familie. Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă, se pot transmite şi prin mijloace electronice  de transmitere la distanţă, astfel: de către medicii curanţi către persoanele asigurate; de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate angajatori, CAS-uri.

tratamentul comun al caselor de odihnă

Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 alb şi 2 rozse depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în tratamentul comun al caselor de odihnă de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora. Certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr.

Certificatele constituie document justificativ pentru instituţiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestaţiilor în conformitate cu legislaţia pe care acesta o aplică.

tratamentul comun al caselor de odihnă

Biroul de presă.

Utilpublicații